Schaliegas

GroenLinks is fel tegenstander van het boren naar schaliegas in Nederland. Wij moeten vervuilende energie achter ons laten en overstappen naar schone energie. Er is voor schaliegas draagvlak noch noodzaak, maar wel een risico voor mens en milieu. Waarom zouden wij zulke risico’s nemen als wij ook kunnen kiezen voor de echte oplossing van schone en veilige energie, zoals zonne-energie?

Vergunningen

Als het aan GroenLinks ligt dan worden in de hele Europese Unie geen vergunningen verstrekt voor boringen naar schaliegas en steenkoolgas, omdat het transitie naar een duurzame energievoorziening onnodig afremt.

Bij schaliegaswinning worden onder hoge druk chemicaliën de grond in gespoten, wat kan leiden tot vervuiling van het grondwater. Om die reden hebben bijvoorbeeld ook de Nederlandse drinkwaterbedrijven zich ertegen uitgesproken (o.a. Vewin, augustus 2013). Maar schaliegaswinning heeft nog veel meer nadelen. Zoals het veroorzaken van aardbevingen of lekkage van methaan; een broeikasgas dat honderd keer zo schadelijk is als CO2, of het veroorzaken van aardbevingen.

Verder heeft schaliegas grote impact op natuur en landschap doordat er tientallen boorlocaties nodig zijn die 24 uur per dag licht en lawaai veroorzaken, evenals een massale aan- en afvoer van zand, water en chemicaliën. Bovendien maakt de winning van schaliegas Nederland nog afhankelijker van vervuilende energie en hindert het een succesvolle overstap op schone energie.

GroenLinks wil daarom geen boorvergunningen voor schaliegas, ook niet voor proefboringen. Ons standpunt is dat we nu moeten overstappen op duurzame energie en fossiele voorraden in de grond moeten laten. Lokale en provinciale vertegenwoordigers van GroenLinks spannen zich in om te voorkomen dat schaliegas op hun grondgebied wordt gewonnen, bijvoorbeeld door hun gemeente of provincie schaliegasvrij te verklaren.

GroenLinks wil dat consumenten zelf kunnen kiezen voor ‘schalievrij’ gas. Dit kan door gas, net als elektriciteit, in te delen in schoon en vuil gas, zodat consumenten zelf kunnen kiezen. Om dit te kunnen realiseren bereidt GroenLinks een initiatiefwet voor. Met deze wet wordt voorkomen dat consumenten schaliegas opgedrongen krijgen zonder dat zij het weten.