Publieke omroep

GroenLinks vindt dat de publieke omroep toe is aan modernisering.

Moderne omroep

Goed functionerende media zijn van groot belang voor een open democratische samenleving. De publieke omroep is daarin onmisbaar. Het huidige omroepbestel stamt echter nog uit de tijd van de verzuiling. GroenLinks wil het moderniseren en open maken. Niet alleen de omroepen moeten programma’s kunnen maken. Ook onafhankelijke producenten moeten toegang hebben tot het omroepbestel.  

Kerntaak

Nieuws, informatie, cultuur en educatie vormen de kerntaken van publieke omroepen. Daar moet voldoende geld voor zijn. De publieke omroep is verantwoordelijk voor voldoende diversiteit in de programmering. De producties van de publieke omroep zijn op internet gratis en zonder reclame toegankelijk.

Regionale en lokale omroepen

We vinden de regionale en lokale omroepen te afhankelijk van provincies of gemeentes. Zij zijn belangrijk in het controleren van de lokale en regionale democratie maar ook voor de informatievoorziening in de regio. Meer subsidies vanuit de landelijke overheid zorgen voor onafhankelijke regionale en lokale omroepen.