Kunst en cultuur

Kunst en cultuur zijn van grote maatschappelijke waarde. GroenLinks maakt zich sterk voor een bruisende culturele sector.

Debat

Een open samenleving vereist een cultuur van debat. Daarin vervullen kunstenaars, artiesten en journalisten een belangrijke rol. GroenLinks zet zich in voor veelstemmige media, onafhankelijke journalistiek en een vrij internet. We willen de bezuinigingen op cultuur terugdraaien en investeren in kunst en behoud van ons erfgoed. Ook willen we de publieke omroep moderniseren.

Op plaatsen waar de kunsten bloeien, willen mensen graag wonen en werken. GroenLinks wil de bezuinigingen van de kabinetten-Rutte herstellen en fors investeren in kunst en cultuur. We vinden dat het verlenen van kunstsubsidies niet moet afhangen van de economische waarde, maar recht moet doen aan de intrinsieke waarde van kunst.

Investeren in cultuur

Zo investeren we bijvoorbeeld in productiehuizen, presentatie-instellingen, festivals en broedplaatsen om innovatie en talentontwikkeling te stimuleren. Ook willen we de arbeidsmarktpositie in de cultuursector verbeteren. Een voorwaarde voor subsidieverlening moet zijn dat instellingen kunstenaars behoorlijk belonen. We voeren het kunstenaarsvisum in, waardoor kunstenaars van buiten de EU zich in Nederland mogen vestigen en het kunstklimaat kunnen verlevendigen.

Toegankelijkheid kunst

Daarnaast willen we kunst voor iedereen toegankelijk houden. Er komt geen btw-verhoging op kunst. Daarnaast moeten jongere kinderen op school al in aanraking komen met kunst en cultuur. Iedereen die 18 jaar wordt, krijgt een kunstvoucher. Zo geven we jonge mensen de mogelijkheid om hun eigen smaak en visie te ontwikkelen en krijgen kunstorganisaties een breed en divers publiek voor de toekomst.