Kolencentrales

De kolencentrales in Nederland moeten dicht. GroenLinks wil investeren in schone energie.

Gezond klimaat

In Nederland verbranden we kolen om energie op te wekken. Dat is slecht voor ons klimaat omdat zo allerlei broeikasgassen vrijkomen. Maar het is bovendien ook slecht voor onze gezondheid. Door zwavel, stikstof en fijnstof raken onze longen verstopt en krijgen kinderen eerder astma.

GroenLinks wil een betaalbare, schone en houdbare energievoorziening waar onze kinderen trots op kunnen zijn. Wij worden de koploper in Europa door windmolens op zee te plaatsen, zonnepanelen op onze daken betaalbaar te maken én energie te besparen. Koploper, in plaats van de achterblijver die wij nu zijn.

Fossiele subsidies

Het zijn niet de windmolens, maar de kolencentrales die op subsidies draaien. In 2010 alleen al gaf Nederland 5,6 miljard euro uit aan directe of indirecte subsidies voor de fossiele industrie, tegenover 1,5 miljard euro voor duurzame energie. GroenLinks wil dat dit soort subsidies aan kolencentrales, zoals voor het bijstoken van biomassa, worden gestopt. De Tweede Kamer nam in december een motie van onder andere GroenLinks aan die dat regelt.

Realistische Plannen

In de plannen van GroenLinks sluiten de kolencentrales de komende kabinetsperiode. We sluiten de kolencentrales omdat we het veel duurder maken om CO2 uit te stoten en kolencentrales niet langer uit te sluiten van de kolenbelasting. Zo wordt het voor energiebedrijven niet meer winstgevend om de vervuilende kolencentrales open te houden. Onze plannen voor energiebesparing en schone energie zorgen voor duizenden groene banen.

GroenLinks wil dat er steeds strengere limieten komen voor de uitstoot van kolencentrales. De limiet verzekert dat er op termijn geen vieze kolencentrales meer in Europa staan. De havens van Rotterdam en Amsterdam zijn de grootste havens van Europa voor overslag van kolen. Die praktijk wil GroenLinks stoppen.