Klimaatverandering

Het klimaat op onze aarde verandert en dat komt door ons menselijk handelen, daar zijn bijna alle wetenschappers het over eens. De gevolgen van de opwarming van de aarde zijn groot en ze ontvouwen zich sneller dan verwacht. GroenLinks wil dat de we in Nederland, in Europa en in de wereld aan de slag gaan om er alles aan te doen om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen.

De belangrijkste oorzaak is de uitstoot van broeikasgassen, waaronder CO2. Die uitstoot wil GroenLinks zo snel mogelijk terugbrengen. Dat doen we door te investeren in de groene economie: Zo voorkomen we klimaatverandering én creëren we nieuwe werkgelegenheid. Onze energievoorziening moet zo snel mogelijk overschakelen op schone energie.

Klimaatwet

Samen met de PvdA werkt GroenLinks aan een klimaatwet. De wet regelt dat de regering voortaan iedere jaar een klimaatbegroting maakt met wettelijke doelen voor vermindering van broeikasgassen, stimulering van duurzame energie en energiebesparing. De initiatiefwet legt harde doelstellingen vast: een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met minstens 95 procent in 2050 en een 100 procent duurzame energievoorziening.

Klimaatverdrag van Parijs

Eind 2015 sloten wereldleiders in Parijs een wereldwijd klimaatakkoord. Belangrijkste afspraak is dat de gemiddelde temperatuurstijging op aarde ver onder de twee graden moet blijven. Landen moeten zelfs nastreven om het onder de anderhalve graad te houden. Maar dat betekent dat er werk aan de winkel is: 195 landen, waaronder China, de VS en de landen van de EU hebben afgesproken hun CO2-uitstoot terug te gaan dringen. Dat betekent dat Europa haar doelen moet bijstellen, GroenLinks wil in Europa een afname van broeikasgassen met 60 procent in 2030. Politici kunnen zich niet langer verschuilen achter het argument dat de rest van de wereld niets doet.

Groen investeren

GroenLinks wil investeren in een groene economie. Dan kunnen wij de klimaatverandering aanpakken, duurzame economische groei scheppen en nieuwe werkgelegenheid creëren. Het moet makkelijker en goedkoper worden om je eigen huis beter te isoleren en van zonnepanelen te voorzien. Groene investeerders moeten de zekerheid hebben dat hun investering wat oplevert. Wij verhogen de belastingen op vervuiling en verlagen de belastingen op arbeid en groene innovatie. Hierdoor wordt de groene ondernemer beloond en betaalt de vervuiler.

Emissiehandel

In de Europese Unie moeten grote bedrijven die CO2 uitstoten daarvoor rechten kopen via het EU ETS (Emissions Trading System). In theorie loont dan voor bedrijven om te investeren in een andere manier van produceren die minder CO2-uitstoot veroorzaakt. Ondertussen verminderen we jaar na jaar het totale aanbod van CO2-rechten, waardoor de prijs om CO2 uit te mogen stoten steeds oploopt. Op papier een mooi plan, maar in de praktijk blijkt het slecht te werken omdat de prijs voor uitstoot te laag blijft. GroenLinks wil het systeem dan ook flink op de schop nemen, zodat bedrijven echt een prijsprikkel krijgen om hun CO2-uitstoot te verlagen.