Kinderpardon

GroenLinks wil dat kinderen die in Nederland geworteld zijn in Nederland kunnen blijven. In 2012 voerde GroenLinks campagne voor een kinderpardon. Met succes: het pardon kwam er. Helaas worden de regels zo strikt toegepast dat veel kinderen onterecht buiten de boot vallen en alsnog uitgezet dreigen te worden.

Bureaucratische regels

Voor de definitieve versie van het Kinderpardon zijn bijna alle aanvragen (meer dan 92%) afgewezen. In de meeste gevallen gebeurt dit omdat de IND concludeert dat het kind of diens gezien onvoldoende heeft meegewerkt aan terugkeer. De IND hanteert zeer strikte regels over wanneer is meegewerkt en wanneer niet. Dit soort bureaucratische regels zorgen ervoor dat het ene kind mag blijven, terwijl het andere kind, dat hier net zo sterk is geworteld, moet vertrekken.

Het uitzetten van deze gewortelde kinderen is schadelijk voor de ontwikkeling van het kind en kan soms zelfs leiden tot het ontwrichten van een hele lokale gemeenschap die zich over het kind heeft ontfermt. Daarom wil GroenLinks een ruimhartiger toepassing van het kinderpardon.

GroenLinks heeft samen met de PvdA een initiatiefwet ingediend waarin wordt geregeld dat bij de behandeling van een asielaanvraag meer rekening wordt gehouden met het belang van het kind. Dit om te voorkomen dat het Kinderpardon in de toekomst nodig blijft.