Goed onderwijs voor iedereen

Elk kind moet zijn dromen kunnen najagen.

Er gaat iets grondig fout als de talenten van jongeren worden verspild en zij hun dromen niet kunnen najagen. Scholen worden nu te veel afgerekend op de resultaten die ze behalen en te weinig op de mogelijkheden die ze zien. Kinderen worden te snel ingedeeld op een bepaald niveau. Dat beperkt de kansen die kinderen krijgen. Het is te vaak zo dat wie je ouders zijn en wat je afkomst is, bepaalt hoe groot je dromen mogen zijn.

Daar mogen wij geen genoegen mee nemen. Onderwijs moet ongelijkheid verkleinen, niet vergroten. GroenLinks wil dat alle kinderen een eerlijke kans krijgen. We willen scholen waarin kinderen opgroeien tot zelfbewuste en nieuwsgierige volwassenen die vol zelfvertrouwen hun weg vinden in de samenleving.

Betaalbaar onderwijs

GroenLinks wil studeren goedkoper maken door het collegegeld te verlagen. We willen bovendien dat het goedkoper wordt om te stapelen en verder te leren: een tweede bachelor of master zou geen extra collegegeld moeten kosten. Om ervoor te zorgen dat jongeren uit gezinnen met een lager inkomen een eerlijke kans hebben om te studeren, verhogen we de aanvullende beurs en maken we die voor een bredere groep beschikbaar. Wij willen dat deze ook beschikbaar wordt voor studenten met een beperking.

Volg je eigen pad

Jonge mensen moeten op ieder schoolniveau, van vmbo tot vwo, van mbo tot de universiteit, het beste uit zichzelf kunnen halen. Ieder kind is anders en ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier. We willen scholen waar leerlingen hun eigen ontwikkeltempo kunnen volgen, waar ze leeftijdsgenoten met verschillende achtergronden ontmoeten en leraren trots zijn op hun vak.

Brede brugklas

Alle kinderen hebben recht op een tweejarige brugklas, de Moderne Middenschool. Laatbloeiers krijgen een tweede, derde, en als het nodig is, een vierde kans. We maken het makkelijker om diploma’s te stapelen en door te stromen naar een hoger niveau.