Eén samenleving

In Nederland gaan we met respect met elkaar om.

Respectloos gedrag lijkt normaal te zijn geworden. Die verruwing neemt vele vormen aan: van anonieme bedreigingen op internet en treiterende jongeren die zich door niemand laten corrigeren, tot werkgevers die een jongen weigeren voor een stage vanwege een buitenlandse achternaam of omdat hij een vriendje heeft.

Onderling Respect

Waar het te vaak aan ontbreekt is respect. We zijn vergeten dat we met elkaar één samenleving delen. Het fatsoen om de ander een eigen levensstijl te laten hebben, al zou jij andere keuzes maken. Het alledaags fatsoen om een ander bij voorbaat een kans te geven, ook al is hij of zij anders dan jij. Het fatsoen om de ander het woord te gunnen en oprecht te luisteren.  Het lijkt ‘wij’ tegenover ‘zij’. We zijn vergeten dat we een samenleving delen.

Inleven in elkaar

Als we met elkaar als samenleving verder willen komen, moeten we ons inleven in de problemen, gevoelens en opvattingen van de ander. Hoe verschillend mensen ook zijn, we zijn allemaal begaan met de toekomst van onze kinderen. De moslimmoeder uit Rotterdam, niet minder dan de bouwvakkervader uit Venlo, de onderwijzer op een basisschool in Roosendaal, niet minder dan de hoogleraar aan de universiteit.

Ontspannen omgaan met verschillen

We snakken allemaal naar een zelfbewust en ontspannen Nederland. Een land waarin we weten om te gaan met verschillen. Waarin iedereen gelijke kansen en gelijke vrijheden heeft. Een samenleving die mensen verbindt en verenigt, in plaats van splijt en buitensluit. We mogen de moslimmoeder en de bouwvakkervader, de hoogleraar en de onderwijzer, niet uit elkaar laten spelen. We moeten samen werken aan onze gezamenlijke toekomst.

Hier staat GroenLinks voor: het besef dat we in al onze verschillen Nederland samen maken tot een land waar we allemaal trots op kunnen zijn. We delen onze democratie en rechtsstaat. Er is hier geen ruimte voor discriminatie en racisme. Samen verslaan we de angst en tegenstellingen door samen te bouwen aan onze gedeelde toekomst.