Biomassa

Of GroenLinks voor of tegen gebruik van biomassa als energiebron is, heeft te maken met het soort biomassa, waarvoor het wordt gebruikt en hoeveel biomassa er beschikbaar is.

Verschillende soorten

Er zijn heel veel verschillende soorten biomassa. Bijvoorbeeld snoei-afval, gft-afval, restafval van voedselproductie, maar ook algen en oude frituurolie. Of GroenLinks voor of tegen gebruik van biomassa als energiebron is, heeft te maken met het soort biomassa, waarvoor het wordt gebruikt en hoeveel biomassa er beschikbaar is. GroenLinks is tegen het gebruik van hele bomen of bossen voor de opwekking van elektriciteit. We zijn er ook op tegen dat Nederland miljarden subsidie geeft aan biomassa waarmee elektriciteit wordt opgewekt. GroenLinks is vóór het verstandig gebruiken van bepaalde soorten van biomassa voor de opwekking van energie.

Slim inzetten

Er is maar een beperkte hoeveelheid duurzame biomassa. Dat moeten we dus slim inzetten. GroenLinks wil biomassa alleen inzetten op plekken waar het moeilijk is om duurzame alternatieven te gebruiken. Het is bijvoorbeeld moeilijk om schepen op elektriciteit te laten varen, maar de energie die nodig is om elektrisch te kunnen koken kan makkelijk met zonnepanelen worden opgewekt. Daarom moet biomassa eerder worden ingezet voor schepen dan voor het opwekken van elektriciteit.

Scherpe duurzaamheidseisen

Om te bepalen wat slim gebruik is van biomassa en of biomassa duurzaam is of niet zijn er duidelijke en goed onderbouwde regels nodig. Op dit moment wordt er door de overheid gewerkt aan een rapport waarin staat hoeveel biomassa beschikbaar is en hoe je dit slim kunt gebruiken. GroenLinks zal hier kritisch naar kijken en eist dat er scherpe duurzaamheidseisen worden gesteld voor biomassa. Zo is GroenLinks altijd tegen het gebruik van palmolie en soja voor biomassa, dat zijn geen duurzame bronnen. Totdat het rapport van de overheid er is wil GroenLinks dat er geen nieuwe biomassacentrales worden gebouwd. En uiteraard zetten we alles op alles om de bijstook van biomassa in kolencentrales zo snel mogelijk te eindigen.