Nieuws

GroenLinks blij met uitspraak EU-Hof over Waddenzee

GroenLinks is blij met de kritische uitspraak van het Europese Hof van Justitie over de kokkelvisserij in de Waddenzee. De fractie ziet in deze uitspraak eveneens een welkome belemmering voor andere verstorende activiteiten, zoals de voorgenomen gaswinning in het gebied.
Het Hof stelt dat er een zeer sterk wetenschappelijk bewijs moet zijn dat activiteiten in natuurgebieden die onder de Europese Habitatregeling vallen geen schade berokkenen. Volgens Kamerlid Duyvendak is dit bewijs bij zowel de kokkelvisserij als de gaswinning volstrekt afwezig.
Kamerlid Duyvendak heeft vragen gesteld aan de minister van LNV.

Wijnand Duyvendak

Wijnand Duyvendak
Marijke Vos

Lees verder

Parlementair onderzoek naar toekomst publiek bestel is urgent

Het omroepdebat zit al jaren vast, omdat pappen en nathouden het telkens wint van echte hervormingen Het Kamerdebat over de publieke omroep driegt vandaag dan ook een herhaling van zetten te worden. De slechtst denkbare uitkomst is dan: de omroepvereni-gingen handhaven de status quo, de raad van bestuur trekt nog meer macht naar zich toe; kijkers en programmamakers hebben het nakijken.

Lees verder

Sharon is niet welkom in Nederland

Premier Balkenende heeft de Israëlische premier Sharon uitgenodigd voor een bezoek aan Nederland. Dit bezoek zal plaatsvinden in oktober. Daarbij is er ook een bezoek aan de Koningin gepland. Groenlinks vindt het vreemd dat Nederland een verdachte van oorlogsmisdaden moet ontvangen. Hij is wat ons betreft niet welkom.

Lees verder

Open brief aan minister 'Robin Hood' De Geus

In een open brief aan minister De Geus schrijft Ineke van Gent dat ze aangenaam verrast is door zijn pleidooi dat nu de rijken maar moeten betalen om het koopkrachtverlies van 2% voor de armen ongedaan te maken. Kennelijk heeft de Robin Hood heffing die zij vorig jaar bepleitte school gemaakt. Zij roept 'Robin Hood' De Geus op om er desnoods een portefeuillekwestie van te maken.

Lees verder