Nieuws

GroenLinks wil Molukse aanpak voor allochtone jongeren

GroenLinks wil dat de regering met een werkgelegenheidsplan komt om allochtone jongeren aan de slag te helpen. Juist deze groep heeft onevenredig veel moeite met het vinden van stageplaatsen en werk. En juist deze groep is vatbaar voor radicalisering als ze, terecht of onterecht, het gevoel hebben dat de samenleving hen stelselmatig de rug toekeert.

Lees verder

Nieuwe zorgverzekering geeft particulier verzekerden half miljard cadeau

De lage inkomens, AOW-ers en chronisch zieken en gehandicapten leveren fors in door de nieuwe zorgverzekering. Dat komt ten goede aan de bovenmodale gezinnen. De nieuwe zorgverzekering geeft de particulier verzekerden een lastenverlichting van bijna 500 miljoen euro cadeau. GroenLinks vindt dat een onbegrijpelijke vorm van inkomenspolitiek en omgekeerde solidariteit.

Lees verder

Spoorplan Peijs nog steeds onder de maat

Vrijwel de volledige Kamer was ontevreden over de plannen van minister Peijs voor het spoor. In de nieuwe voorstellen is de concessie voor de NS teveel een 'papieren tijger': harde, concrete en afrekenbare doelen ontbreken. De minister komt daarmee onvoldoende tegemoet aan de wensen van de Kamer. Ze moet afdwingen dat reizigers kunnen rekenen op een betrouwbare en betaalbare trein die vaak en op tijd rijdt.

Lees verder

GroenLinks start wandeloffensief

Nederland heeft een Wandeloffensief nodig. De wandelaar moet weer ruimte krijgen. GroenLinks vindt dat wandelaars het recht moeten krijgen om langs waterwegen te wandelen. Bij de aanleg van nieuwe wegen en sporen moet er een oversteekplaats voor wandelaars zijn. En er moet een Rijkswandelnota komen.

Lees verder

Huurplannen Dekker: kan het nog gekker?!

Minister Dekker moet haar huurplannen intrekken. Haar voorstellen creëren enkel problemen, terwijl de lastenverzwaring voor huurders met tientallen tot honderden euro’s per jaar geen enkel probleem oplost. Het zou haar sieren om eerst de fundamentele studie naar de hypotheekrente en de woningmarkt af te ronden. Daaruit zal immers blijken dat huurders nu al de hoogste woonlasten hebben, en dat de woningbouwproductie niet zal worden gestimuleerd door de inkomsten van woningcorporaties extra te verhogen.

Lees verder