Zorg betaalbaar houden voor iedereen

Wat vindt GroenLinks van de vrije artsenkeuze?

Het kabinet was dagen in crisisoverleg nadat de Eerste Kamer niet akkoord ging met het inperken van die keuzevrijheid. Het wetsvoorstel van minister Schippers waarin de vrije artsenkeuze wordt afgeschaft werd door de eerste kamer verworpen. Ook GroenLinks stemde, zowel in de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer, tegen deze wet, omdat wij keuzevrijheid van patiënten belangrijk vinden en en geen tweedeling in de zorg willen.

GroenLinks vindt het belangrijk dat patiënten keuzevrijheid hebben. De vrijheid om zelf te kiezen naar welke arts je gaat mag niet afhankelijk zijn van hoeveel geld je hebt. Het wetsvoorstel van minister Schippers zou daar wel toe leiden. Zorgverzekeraars hoeven in de nieuwe wet van minister Schippers alleen de zorg te vergoeden  van artsen waarmee zij een contract hebben gesloten. In de praktijk zal dat ervoor zorgen dat er twee soorten verzekeringen komen. Goedkopere polissen waarmee je alleen naar de artsen kunt die door de zorgverzekeraar zijn uitgekozen en dure polissen waarmee je naar alle artsen kunt. Dat vinden wij een slechte ontwikkeling. Daarnaast zou dit wetsvoorstel de machtsverhouding van zorgverzekeraars ten opzichte van patiënten en zorgaanbieders te veel vergroten.

In het wetsvoorstel van minister Schippers werd ook het persoonsgebonden budget in de zorgverzekeringswet verankerd voor de verpleging en verzorging die als gevolg van de hervormingen in de zorg naar zorgverzekeraars gaat. Door het verwerpen van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer zal dat nog niet gebeuren. GroenLinks heeft met een motie in de Eerste Kamer erop aangedrongen dat het persoonsgebonden budget alsnog goed verankerd wordt in de zorgverzekeringswet. Minister en zorgverzekeraars hebben aangegeven dat het persoonsgebonden budget in de zorgverzekeringswet wel doorgaat, waardoor dat budgethouders vanaf 1 januari 2015 op een pgb kunnen rekenen. GroenLinks zal hen daar aan houden.