VN-gehandicaptenverdrag moet voor alle wetgeving gelden

GroenLinks is tevreden met het voorstel (AMVB) dat Van Rijn gisteren deed over de wijze waarop het VN-verdrag voor mensen met een beperking wordt ingevoerd. Nederland heeft zich door het tekenen van dit verdrag ertoe verplicht om de samenleving voor deze mensen toegankelijk te maken. Dit moet ook altijd worden meegenomen bij het maken van nieuwe wetten. Dit zal Linda Voortman voorstellen in het debat vandaag in de Tweede Kamer over de gehandicaptenzorg.

Dit is nog lang niet altijd het geval. Een voorbeeld is het nieuwe Bouwbesluit, dat voorschrijft hoe er gebouwd mag worden. Dat moet niet alleen de toegankelijkheid verbeteren in nieuwbouw, maar ook in bestaande gebouwen. Wat GroenLinks betreft moet voortaan bij alle relevante wetgeving worden gekeken of het de toegankelijkheid verbetert.

Linda Voortman: “Dit voorstel is een belangrijke stap in de goede richting, maar het kan nog beter. Gehandicapten kunnen op zoveel manieren belemmering ondervinden, daar moet je ook in wetgeving een oplossing voor vinden. Toegankelijkheid moet simpelweg de norm worden.“