Verlenging noodmaatregel uitbetaling pgb’s

De Tweede Kamer wil dat de declaraties van pgb-houders de komende drie maanden gewoon worden uitgekeerd, ook als deze niet getoetst zijn aan een zorgovereenkomst. Een motie van GroenLinks en D66 die daartoe opriep werd vandaag aangenomen. Daarmee pleitte een meerderheid voor verlenging van een noodmaatregel die staatssecretaris Van Rijn heeft ingesteld om de problemen met uitbetaling van pgb’s op te lossen.

Sinds 1 januari is de Sociale Verzekeringsbank verantwoordelijk voor de uitbetaling van persoonsgebonden budgetten (pgb’s). Omdat zich veel problemen voordoen met de administratie van zorgovereenkomsten worden declaraties niet uitbetaald. Om die reden zitten veel zorgverleners al weken zonder hun inkomen.

Staatssecretaris Van Rijn besloot daarop vorige week tot een aantal noodmaatregelen. Zo worden declaraties nu uitbetaald, ook als de SVB de zorgovereenkomst nog niet heeft kunnen verwerken. De Tweede Kamer vroeg de regering vandaag deze maatregel in ieder geval nog drie maanden voort te zetten, zodat budgethouders en hun niet hoeven te wachten tot de chaos bij de SVB met de verwerking van overeenkomsten is opgelost.

Ellemeet: “De problemen met uitbetaling van pgb’s zijn niet van vandaag op morgen opgelost, dat is inmiddels wel duidelijk. Om de overlast voor pgb-houders en hun zorgverleners tot een minimum te beperken moeten ze de komende maanden zoveel mogelijk zekerheid bieden. Het signaal van de Tweede Kamer is helder: oplossing van de administratieve chaos met uitbetaling van pgb’s is op dit moment de absolute topprioriteit.”