Nieuws gefilterd op Tweede Kamer

GroenLinks & D66: Grondwaterpeil omhoog om klimaatverandering tegen te gaan

GroenLinks en D66 willen dat de waterpeilen in veengebieden omhoog gaan. Voor melkveehouderijen wordt het grondwaterpeil kunstmatig laag gehouden. Daardoor klinkt de grond in en komt 7 megaton CO2 vrij. Dat is vier procent van onze broeikasgassen in Nederland. De partijen dienen daarom morgen gezamenlijk twee initiatiefnota’s in met 62 voorstellen om Nederland voor te bereiden op klimaatverandering. Zij zijn zeer kritisch op de door boerenbestuurders gedomineerde waterschappen, die een veel te laag grondwaterpeil aanhouden.

Lees verder

Jeugdzorgbestuurders moeten isoleercellen gewoon zo snel mogelijk sluiten

GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld vindt het onbegrijpelijk dat bestuurders van jeugdzorginstellingen zeggen dat ze niet van hun isoleercellen af kunnen. ‘Ik snap dat het moeilijk is om staand beleid onder deze bijna onmogelijke werkomstandigheden los te laten, maar we hebben het hier over kwetsbare jongeren. Mensen waarvan bekend is dat ze dieper in de put raken als je ze afzondert of opsluit. Voor GroenLinks bestaat ‘kan niet’ niet in dit soort situaties.’

Lees verder