Tineke (recht), midden Tiny Cox (SP) en Rutte III (links)

Twee GL-moties aangenomen tijdens APB over exclusievere samenleving Rutte III

Twee moties van GroenLinks zijn dinsdagavond in de Eerste Kamer aangenomen tijdens de algemene politieke beschouwingen. De eerste motie roept de regering op om op korte termijn klimaatmaatregelen te treffen en de ander om de maatregelen op mensen in een kwetsbare positie te evalueren.

Ondanks mooie woorden in het regeerakkoord over de inclusieve samenleving, wijzen de maatregelen op dat de samenleving vooral exclusiever wordt. Tijdens het debat stonden meer inkomensongelijkheid, minder toegankelijk onderwijs, onzekerheid op de arbeidsmarkt en een verschraling van de zorg dan ook centraal.

De Kamer steunde unaniem de motie van fractievoorzitter Tineke Strik om maximaal drie jaar na invoering  van de maatregelen een evaluatie te houden naar de effecten op de inkomenspositie en de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking, arbeidsongeschikten en Wajongers. Premier Rutte had de motie aanvankelijk ontraden maar na een wijziging door Tineke om de evaluatie niet na twee, maar na drie jaar te doen, kon de regering ermee instemmen.

Tineke: ,,Volgens de WRR maar ook het SCP en de Ombudsman verwachten en eisen we te veel van mensen die daar niet aan tegemoet kunnen komen. Normale Nederlanders gaan erop vooruit’, zei Rutte trots bij de presentatie van het regeerakkoord. Wie zijn dan de  niet- normale Nederlanders? Arbeidsgehandicapten die onder het niveau van het minimumloon dreigen te raken of jongeren met een Wajonguitkering die worden gekort of al die mensen die straks niet meer in aanmerking komen voor een WIA-uitkering? Onze aangenomen motie over de maatregelen die deze mensen treffen."

Tineke Strik: Wie zijn dan de  niet- normale Nederlanders?

Ook op het gebied van klimaat behaalde de GroenLinksfractie een overwinning. De bijna unaniem aangenomen motie (alleen PVV stemde tegen) verzoekt de regering op korte termijn met een pakket maatregelen te komen dat leidt tot de benodigde emissiereductie om te voldoen aan de verplichtingen uit het Klimaatverdrag van Parijs. De CO2-uitstoot zou hiermee voor 2030 minimaal 49% lager moeten worden. Met de huidige kabinetsplannen wordt volgens het Planbureau voor de Leefomgeving maar de helft van de benodigde emissiereductie gerealiseerd. Door de motie dient de regering nu op korte termijn met klimaatregelen te komen.

,,Wij zijn heel tevreden dat beide onze moties zijn aangenomen. Toch worden de lasten voor het klimaat scheef verdeeld. Burgers gaan tweeënhalf keer meer betalen voor het klimaatbeleid dan bedrijven", aldus Tineke. ,,Een gemiste kans, want een inclusieve samenleving neemt ook collectieve verantwoordelijkheid voor het klimaat. De grote ambities met Co2-opslag onder de grond zijn onrealistisch, dat zeggen ook bedrijven. Tegelijkertijd wordt de landbouw en veeteelt niet structureel  hervormd en dat is een gemiste kans."

,,Door steeds partij te kiezen voor de positie van werkenden, rijken en bedrijven, bouwt de regering verder aan een exclusieve samenleving die de segregatie alleen verder aanwakkert", benadrukt Tineke, die verhoging van de studieleenrente en doorgroeiboetes als voorbeeld noemt van segregatie in het onderwijs. ,,Ook voor migranten wordt het deze regeerperiode nog zwaarder. De regering wil koploper migratiedeals zijn door verantwoordelijkheid af te schuiven op landen die al veel meer vluchtelingen opvangen. Slavernij in Libië, een aanstaande winter in de Griekse kampen, geen verruiming van het kinderpardon en noch een oplossing voor de bed-bad-brooddiscussie, maar wel steeds hogere eisen aan de migrant voor zijn inburgering, die daarvoor zelf de rekening betaalt. Er is nog een hoop werk aan de winkel de komende jaren."