Tijd voor definitief verbod winstuitkering zorgverzekeraars

Deze week is de plenaire behandeling van het wetsvoorstel over het verbod op winstuitkeringen door zorgverzekeraars van de PvdA, SP en CDA.  Deze wet verbiedt zorgverzekeraars om winst uit te keren aan de aandeelhouders. GroenLinks steunt dit van harte en doet daarbij voorstellen om het wetsvoorstel nog verder aan te scherpen.

Tien jaar geleden werd de Zorgverzekeringswet, en daarmee de marktwerking in de zorg, ingevoerd. Tevens werd een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars vastgesteld. Dit verbod loopt af in 2018, maar het kabinet wil graag dat het uitkeren van winst door zorgverzekeraars mogelijk wordt. GroenLinks is hier fel tegen: zorgverzekeraars moeten zich bezig houden met het contracteren van kwalitatief goede zorg, niet het aantrekken van zoveel mogelijk winst.

Linda Voortman: “Zorgverzekeraars hebben een belangrijke maatschappelijke rol om de best mogelijke zorg in te kopen. De mogelijkheid om winst te maken is een perverse prikkel die niet ten goede komt aan de zorg. GroenLinks vindt dat verzekeraars de belangen van hun verzekerden moeten dienen, niet die van aandeelhouders die vooral winst willen maken.”

GroenLinks wil aan de wet toevoegen dat zorgverzekeraars die zich niet aan dit verbod houden een boete betalen. De boete moet terecht komen in het Zorgverzekeringsfonds. Daarmee wordt gegarandeerd dat de opbrengst van boetes ten goede komt aan verzekerden. Als een zorgverzekeraar herhaaldelijk het verbod overtreedt, kan deze wat GroenLinks betreft van hun positie om zorgverzekeringen aan te bieden worden ontheven.