Spaargeld passend onderwijs moet door de klassen rollen

Overwerkt onderwijspersoneel, bomvolle klassen, thuiszittende zorgleerlingen en bezorgde ouders: wie de situatie in het passend onderwijs aanschouwt, vraagt zich af hoe het mogelijk is dat 238 miljoen euro van het geld dat bestemd is voor passend onderwijs op een spaarrekening staat. Wat GroenLinks betreft zorgt minister Slob dat deze middelen zo snel mogelijk worden ingezet in de klas.

De Kamer debatteert vandaag met minister Slob over passend onderwijs, het systeem dat moet regelen dat scholieren met een zorgvraag zo veel mogelijk in een reguliere schoolklas worden opgeleid. Daartoe werken scholen op regionaal niveau met elkaar samen. ‘Op zich is dat logisch, maar vorige kabinetten hebben bedacht dat er officiële samenwerkingsverbanden moeten worden opgericht. Waarmee er in feite een extra laag bureaucratie op het onderwijs wordt gelegd’, zegt GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld. 

Westerveld begrijpt best dat scholen geld in kas houden voor onvoorziene kosten, maar in het onderwijs is sparen intussen tot kunst verheven. ‘Als je de reserves van alle schoolbesturen bij elkaar optelt, kom je tot de som van bijna 16 miljard euro. Dat is al niet uit te leggen. Als dan vervolgens blijkt dat de nieuwe bestuurslaag in een paar jaar 238 miljoen euro heeft opgepot, wordt het te gek. Alsof de scholen die deelnemen in samenwerkingsverbanden geen extra zorgleerling kunnen opvangen met die gespaarde miljarden.’

Ook GroenLinks ziet dat er regionale verschillen zijn. Door de verdeling van het onderwijsgeld zijn op sommige plaatsen grote tekorten. Maar dat neemt niet weg dat moet minister Slob snel met een scherpe boodschap naar onderwijsbestuurders moet die jaar na jaar geld overhouden. ‘Besteed het geld dat je krijgt aan onderwijs. Want een sector die kampt met enorme personeelstekorten, een te hoge werkdruk en een lage beloning vindt ons aan zijn zijde. Maar het is niet uit te leggen dat veel geld blijft liggen.’

Meer ruimte voor pragmatisme is zeer gewenst, stelt Westerveld. ‘Als een samenwerkingsverband lekker loopt zullen we de laatste partij zijn die in de weg gaat zitten. Maar ik zou niet weten waarom we het onderwijs zouden verbieden passend onderwijs op een andere manier te organiseren.’