Kathalijne Buitenweg

Sleepwet aangepast na ‘nee’ bij het referendum

Nadat het referendum over de sleepwet eindigde in een duidelijk ‘nee’ heeft het kabinet de wet aangepast. GroenLinks heeft campagne gevoerd tegen de sleepwet, omdat de wet een grote inbreuk maakt op de privacy van mensen. Daarnaast moet in de wet zijn vastgelegd wat inlichtingendiensten wel en niet mogen.

Tijdens de campagne presenteerde GroenLinks een reparatiewet die ervoor zorgde dat de belangrijkste problemen met de sleepwet werden weggenomen. Het kabinet is niet aan al die voorstellen tegemoet gekomen, hoewel de wijzigingen die er nu worden voorgesteld wel een verbetering van de huidige wet betekenen.

GroenLinks Vice-fractievoorzitter Kathalijne Buitenweg: “Het was duidelijk dat het kabinet aan de slag moest met deze uitslag van het referendum. De wijzigingen die worden voorgesteld zijn verbeteringen, maar het kabinet is wel op het minimale van het minimale gaan zitten. Nog niet al onze problemen zijn wegnomen, zo houden we zorgen over het doorgeven van ongelezen data aan buitenlandse inlichtingendiensten. Daarover zullen we volgende week in de Tweede Kamer het debat aangaan met het kabinet.”