SCP-rapport mantelzorg laat vragen onbeantwoord

GroenLinks vindt het vandaag verschenen rapport van het Sociale en Cultureel Planbureau 'Informele hulp: wie doet er wat? interessant, maar er blijven nog wel wat vragen onbeantwoord. De belangrijkste onbeantwoorde vragen zijn wat het effect is van de decentralisaties op mantelzorg en op de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt.

Vorig jaar heeft GroenLinks de staatssecretaris al gevraagd om hier onderzoek naar te doen, maar dit is niet in het rapport terug te vinden. Daarom wil GroenLinks dat staatsecretaris Van Rijn een herhaalonderzoek laat uitvoeren over 2015 en waarin specifiek wordt gekeken naar de arbeidsparticipatie van vrouwen.

Linda Voortman: "Mijn zorg is dat er door de decentralisaties meer vrouwen minder of niet meer zijn gaan werken om mantelzorg te kunnen verrichten.  Dit onderzoek gaat over 2014, dus wil ik de staatssecretaris vragen zo snel mogelijk een herhaalonderzoek te doen. De economische zelfstandigheid van vrouwen is een groot goed, de decentralisaties mogen dit niet in gevaar brengen.”