Remkes moet inkomens topambtenaren matigen

Minister Remkes moet in actie komen tegen de veelverdieners in de publieke sector. Alleen een oproep is veel te vrijblijvend. Topambtenaren moeten onder de CAO vallen en mogen niet meer verdienen dan de minister. Instellingen en gemeenten krijgen geen geld als ze de lonen van hun toppers niet matigen.

GroenLinks vindt dat universiteiten en ziekenhuizen alleen maar subsidie mogen krijgen als de lonen van de managers gematigd worden. Daarnaast roepen Kees Vendrik en Wijnand Duyvendak minister Remkes op om met Abvakabo speciale CAO-lonen voor topambtenaren vast te leggen en zo een einde te maken aan de ongebreidelde stijging van de inkomens van topmanagers bij de overheid.

Gemeente-ambtenaren moeten matigen

De meest-verdienende rijksambtenaar mag niet méér verdienen dan de minister-president, vindt GroenLinks. Hetzelfde geldt voor gemeenten: In de Gemeentewet zou vastgelegd moeten worden dat een ambtenaar niet meer mag verdienen dan de burgemeester. Dit zal GroenLinks als voorstel inbrengen bij de behandeling van de nota van Remkes.

Remkes stelt teleur

Minister Remkes constateert dat het inkomen van topmanagers bij de overheid de laatste jaren is geëxplodeerd. Honderden ambtenaren verdienen méér dan de 120 duizend euro van Balkenende. Het is teleurstellend dat de minister niet ingrijpt, en slechts een 'oproep' doet aan de bestuurders van gemeenten, universiteiten en ziekenhuizen om de lonen te matigen. Het is volstrekt naïef om te denken dat bestuurders hiernaar zullen handelen. Ook de toppers in het bedrijfsleven bleken zich namelijk niets aan te trekken van oproepen van de zijde van het kabinet om de lonen te matigen.

Topambtenaren moeten inleveren

Zowel ambtenaren als werknemers als mensen met een uitkering, leveren fors in door de reeks saneringsmaatregelen van Balkenende-2. Als iedereen de broekriem moet aanhalen, dan dient dat zeker te gelden voor mensen met een topinkomen. Sterker nog, van (semi-)ambtenaren die meer verdienen dan de minister-president, moet het salaris worden verlaagd. In de 'bekostigingsvoorwaarden' van zbo's, universiteiten, ziekenhuizen en gemeenten moet dit worden vastgelegd.

Kees Vendrik

Wijnand Duyvendak