Rechtvaardigheidsregeling voor Groningen

Vandaag heeft de regering een tijdelijk schadeprotocol voor Groningen gepresenteerd. GroenLinks is tevreden dat er na lang wachten een protocol ligt voor de schadeafhandeling, maar wil ook dat mensen die lang wachten snel geholpen worden.

Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren: ‘Het tijdelijke schadeprotocol is een stap in de goede richting, maar het heeft ook lang geduurd. Teveel Groningers wachten te lang op afhandeling van hun schade. Het is pay-back time. Daarom wil ik dat er een Rechtvaardigheidsregeling komt voor alle mensen die al langer dan een half jaar wachten op vergoeding van hun schade’.

GroenLinks wil deze regeling omdat Groningers al te lang wachten op het afhandelen van de mijnbouwschade. Dat wachten resulteert ook in psychische schade waardoor de kosten nog hoger oplopen. Om Groningers zekerheid te geven en oplopende psychische schade te beperken wil GroenLinks dat schade die meer dan een half jaar geleden gemeld is een lichte toets krijgt waarna versnelde uitbetaling volgt.

Van Tongeren: ‘Die schade moet toch ooit betaald worden, dan kunnen Shell en Exxon dat beter meteen doen. Bovendien kost het klauwen vol geld om elk individueel geval uitgebreid door experts te laten beoordelen.  Bij een grote storm of brand doen schadeverzekeraars dat ook op die manier, ze checken dan niet elk geval maar er wordt snel uitgekeerd. Dat willen wij ook voor Groningers.' 

Van Tongeren gaat het voorstel volgende week aan de Tweede Kamer voorleggen tijdens het debat over het schadeprotocol.