Neem ruimer de tijd voor nieuw zorgstelsel

‘Kunst- en vliegwerk’. Zo typeert Eerste Kamerlid Ruard Ganzevoort de totstandkoming van de Wet Langdurige Zorg. Ganzevoort bepleitte een ruimere periode om naar het nieuwe zorgstelsel over te schakelen.

De Wet Langdurige Zorg is het sluitstuk van de grote veranderingen in de zorg, waaronder de jeugdzorg en de maatschappelijke ondersteuning. Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen verantwoordelijkheden toebedeeld voor mensen met complexe zorgvragen. GroenLinks vraagt zich af of deze mensen de komende jaren wel kunnen blijven rekenen op de broodnodige professionele zorg. In de aanloop naar het nieuwe, gedecentraliseerde zorgstelsel duiken steeds nieuwe ‘vergeten’ of ‘schrijnende’ gevallen op van mensen die van zorg verstoken zullen blijven. GroenLinks vindt het een slechte zaak dat mensen zo kort voor de invoeringsdatum onzeker zijn van hun zorg per 1 januari en bepleit een ruimere periode om naar het nieuwe zorgstelsel over te schakelen. GroenLinks zal het wetsvoorstel Langdurige Zorg niet kunnen steunen.