Sint Eustatius op de achtergrond

Nederland grijpt in op Sint Eustatius wegens wetteloosheid

De Eerste en Tweede Kamer hebben dinsdag unaniem het wetsvoorstel aangenomen om het bestuur over te nemen op Sint Eustatius. Een uitzonderlijke maatregel en eveneens het laatste wettelijke redmiddel om de bestuurlijke wildgroei aan te pakken. GroenLinks-senator Ruard Ganzevoort sprak in de tweede termijn namens alle fracties van de Eerste Kamer.

,,Het is een paardenmiddel, maar de enige oplossing omdat het lokale bestuur zijn verantwoordelijkheid grovelijk verwaarloost", aldus senator Ruard Ganzevoort, die het debat voerde namens GroenLinks in de Eerste Kamer en in de tweede termijn namens de Kamer sprak als commissievoorzitter Koninkrijksrelaties.  ,,Een speciaal ingestelde commissie van wijzen heeft een schokkend totaalbeeld geschetst van de bestuurlijke situatie op het eiland. Door willekeur, wetteloosheid en wanbeheer in combinatie met persoonlijk machtsstreven, intimidatie en discriminatie is het fundament van de rechtsstaat volledig ondermijnd. Dan moet je ingrijpen."

De wet zet de lokale bestuurders en volksvertegenwoordigers uit hun functie en vervangt hen door een regeringscommissaris die orde op zaken gaat stellen. Hij moet gaan zorgen dat niet alleen de democratie en het goede bestuur hersteld worden, maar ook dat eindelijk het onderhoud van wegen en gebouwen en de armoedebestrijding ter hand worden genomen.

Ruard benadrukt in zijn betoog dat Nederland ook de hand in eigen boezem moet steken: “Er is te weinig samenhang in het beleid geweest, te stroperige communicatie met Den Haag en te weinig verbetering van onder meer de infrastructuur en de sociale zekerheid. Daar hebben de mensen echt last van gehad"

Sociaal Minimum

De motie Ganzevoort uit juni 2016 over het vaststellen van een sociaal minimum op de eilanden komt in beide Kamers regelmatig ter sprake. Ruard: ,,Alle mooie woorden ten spijt, wil het maar niet vlotten. Het lijkt op tijdrekken wat Nederland doet, terwijl het voor de bevolking op de eilanden heel belangrijk is. Het illustreert pijnlijk hoe het debat in Nederland wordt gefnuikt omdat de regering weinig haast heeft. Dat is funest voor het vertrouwen op het eiland in de Nederlandse overheid. We wachten met smart op het onderzoek naar een realistisch sociaal minimum en naar de stappen die het kabinet dan gaat zetten om dat te realiseren."

Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken zei signalen uit het hele Koninkrijk te hebben ontvangen over de noodzaak van een sociaal minimum. Hij zegde toe er bij de staatsecretaris van Sociale Zaken op aan te dringen na het langverwachte onderzoeksrapport over het sociaal minimum ook met concrete stappen te komen. Ruard: “Het is voor de geloofwaardigheid van de Nederlandse overheid essentieel dat we nu eindelijk eens over de brug komen met structurele oplossingen. Deze harde ingreep is onvermijdelijk, maar de echte oplossing ligt in het serieus nemen van de problemen van de burgers op de eilanden.”