Bram van Ojik
Bram van Ojik

Mijn verslag van het debat over het kinderpardon

Heel goed dat de coalitie tot een akkoord is gekomen rondom het Kinderpardon.

Het is een feestelijke dag voor de kinderen die mogen blijven. En voor iedereen die zich voor hen heeft ingezet. Het loont dus om je uit te spreken tegen onrecht in de samenleving.

Toch heerst er ook een dubbel gevoel. Zo is het onderdeel van deze deal dat het aantal kwetsbare vluchtelingen dat we jaarlijks uitnodigen om vanuit vluchtelingenkampen naar Nederland te komen, wordt verlaagd van 750 naar 500. Dat vind ik miezerige koehandel.

Ook wordt de discretionaire bevoegdheid niet langer neergelegd bij de staatssecretaris, maar bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Vreemd. Want alleen diegene die politiek eindverantwoordelijk is, kan een bredere, humanitaire afweging maken.

Ook is het nog afwachten welke kinderen er precies wel en niet onder het akkoord vallen. Voor de kinderen blijft het de komende tijd dus nog spannend.

Hopelijk komt er snel duidelijkheid. Wij gaan het de komende maanden kritisch volgen. Natuurlijk houden we jullie op de hoogte als er ontwikkelingen zijn.