Kamer wil hoorzitting positie raadsleden

De Tweede Kamer gaat in gesprek met burgemeesters, griffiers en raadsleden over de positie van raadsleden. Op initiatief van Kamerlid Nevin Özütok gaat de Kamer een hoorzitting organiseren.

Özütok: “De positie van raadsleden komt steeds meer onder druk te staan. Door de decentralisatie van het vorige kabinet hebben gemeenten meer taken gekregen en door fusies ontstaan steeds grotere gemeenten. En laten we niet vergeten dat de meeste raadsleden hun werk naast een baan doen. We moeten zorgen dat hun positie versterkt wordt zodat ze hun controlerende taak effectief uit kunnen oefenen. Dat is noodzakelijk voor de werking van onze democratie.”

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bleek deze week dat raadsleden overal in Nederland tijd tekort komen om hun werk goed te doen. Met name het toegenomen takenpakket voor gemeenten lijkt de boosdoener te zijn.