Kabinetsplan thuiswonende ouderen moet concreter

GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet vindt dat het vandaag gepresenteerde actieprogramma ‘Langer Thuis’ van minister De Jonge concreter moet.

‘Fijn dat hij de problemen ziet waar ouderen tegenaan lopen als ze thuis blijven wonen. Maar wie het plan goed leest ziet vooral een opsomming van lopende overleggen en onderzoeken, in combinatie met wat bestaande regelingen. Zeker niet slecht, maar bij een actieplan stel ik me meer vuurwerk voor,’ aldus Ellemeet.

Positief is GroenLinks over het geld dat wordt vrijgespeeld voor ‘ehealth’, waarmee mensen via laagdrempelige digitale hulp beter op afstand worden ondersteund. Daarnaast wil De Jonge beter op ouderen toegesneden woningen en daarmee lijkt zijn pleidooi op die uit de nota Lachend Tachtig die Ellemeet in april presenteerde.

‘Verschil is wel dat De Jonge zich beperkt tot een pleidooi voor prestatieafspraken tussen woningcorporaties, gemeentes en huurdersorganisaties. Dat is een stap vooruit vergeleken met nu, maar over verplichtingen op dit punt lees ik niets terug. Daar pleit ik in mijn nota wel voor, want tijd voor vrijblijvende suggesties hebben we niet.’

Daarnaast signaleert Ellemeet opnieuw een probleem in de wat al te strikte scheiding tussen zorg en welzijn. ‘De Jonge gaat op het departement van Volksgezondheid over welzijn en langdurige zorg, Bruins over de ziekenhuiszorg. Je ziet in de papieren werkelijkheid van het ministerie een soort van harde scheidslijn die in het dagelijks leven van ouderen niet bestaat.’

In Lachend Tachtig lanceerde Ellemeet een integrale visie op de ouderenzorg waarin welzijn en zorg hand in hand gaan. ‘Ik stelde met hulp van tientallen specialisten en ouderen vast dat we reuzensprongen kunnen maken als we de samenhang tussen het medische en het maatschappelijke onderkennen en sterker maken. Ik weet zeker dat de ministers dat ook zien. Ik geef ze graag het noodzakelijke duwtje in de rug om zich wat meer met elkaars portefeuilles te bemoeien. De schroom moet er af: samenwerken is niet alleen noodzakelijk, het is ook leuk.’