Kabinet maakt van achterstandsbeleid afbraakbeleid

Zwarte scholen zijn opnieuw de dupe van het beleid van de regering. Zij worden zwaar gekort op de middelen voor achterstandsleerlingen. Voor GroenLinks is dat onaanvaardbaar.

Minister Van der Hoeven van Onderwijs wil voortaan geen financieel onderscheid meer maken tussen witte en zwarte scholen. Dat staat in een notitie die het kabinet vrijdag bespreekt. De minister wil de gewichtenregeling wijzigen omdat autochtone kinderen met achterstanden nu te weinig ondersteuning krijgen. Deze kinderen hebben eveneens extra begeleiding en ondersteuning nodig. GroenLinks vindt het goed dat deze groep meer aandacht en meer geld krijgt. Maar dat mag niet ten koste gaan van de allochtone leerlingen met achterstanden.

GroenLinks steunt het idee om de gewichtengelden zoveel mogelijk te baseren op daadwerkelijke achterstanden. De etniciteit van de leerling is daarvoor een achterhaald criterium. De minister wil het opleidingsniveau van de ouders laten bepalen of er extra geld wordt toegekend. Dat is volgens GroenLinks te mager. Een extra criterium moet zijn: de taal die thuis gesproken wordt. Kinderen die niet met de Nederlandse taal zijn opgegroeid, hebben op school gemiddeld een grotere achterstand dan leerlingen die wel met het Nederlands zijn opgegroeid. De gewichtenregeling moet leerlingen met grotere achterstanden ook extra ondersteunen.

In het voorstel van de minister worden de huidige achterstandsleerlingen ernstig tekort gedaan. De scholen met veel achterstandsleerlingen zijn voor de zoveelste keer de dupe van het beleid van deze regering. De Melkertbanen zijn wegbezuinigd. De taalondersteuning met behulp van OALT (docenten die de eigen taal van leerlingen beheersen) is afgeschaft. Vanaf volgend jaar wordt er 100 miljoen bezuinigd op het GOA (gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid). De korting op de gewichtenregeling voor deze scholen komt daar nog boven op. Dit alles betekent minder geld voor leermiddelen, minder personeel en begeleiding en dus meer achterstanden.

Onderwijs is de motor voor een betere integratie, maar het kabinet strooit voortdurend zand in die motor. Voor achterstandsleerlingen geldt kennelijk: eens een achterstand, altijd een achterstand. De minister wil een achterstandsbeleid, maar door alle bezuinigingen blijft daar weinig van over. Een achterstandsbeleid zonder voldoende middelen wordt een afbraakbeleid.

Een ingrijpende wijziging van de gewichtenregeling kan alleen zonder negatieve gevolgen zijn als er extra geld bijkomt. Dan kan er recht worden gedaan aan de positie van de autochtone achterstandsleerlingen, zonder dat dat ten koste gaat van de allochtone achterstandsleerlingen. Een belangrijk probleem voor de scholen met achterstandsleerlingen is de 'drempel' in de gewichtenregeling. Scholen krijgen pas middelen uit de gewichtenregeling als het aantal achterstandsleerlingen boven een bepaalde drempel uitkomt. Vooral voor scholen met autochtone achterstandsleerlingen is die drempel belachelijk hoog. Die drempel moet voor alle scholen worden afgeschaft. Ook in de gewichtenregeling moet gelden dat elke leerling telt.

Naima Azough