Goede zorg gaat om mensen
Goede zorg gaat om mensen

Hervormingen zorg hebben negatief effect op vrouwenemancipatie

De hervorming van de zorg heeft een negatief effect op de arbeidsparticipatie van vrouwen. Dat zegt Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet vandaag in een Kamerdebat over decentralisatie van de zorg. Door de grote bezuinigingen zal er flink meer mantelzorg verleend moeten worden. Die extra taken zullen met name neerkomen bij vrouwen, verwacht Ellemeet.

De plannen voor de hervormingen in de langdurige zorg werden vergezeld door een introductie van het begrip participatiesamenleving door het kabinet. Er kan flink worden bezuinigd op de zorg, zegt het kabinet, als mensen meer met en voor elkaar doen. Het beroep op mantelzorg zal daarom vanaf 1 januari toenemen.

Ellemeet: “De gevolgen van dit beleid komen vooral terecht op de schouders van vrouwen, in het bijzonder vrouwen boven de 45 jaar. In de groep mensen die nu al mantelzorg verleent, zijn vrouwen oververtegenwoordigd. Dat beroep op hen zal groter worden. Daarnaast wil de ironie dat een groot deel van de ontslagen in de zorg óók vrouwen zijn die het zelfde soort werk waarvoor zij betaald werden nu als mantelzorger mogen gaan doen.”

Deze vrouwen, vreest Ellemeet, komen door dat onevenredig grote beroep op hen als mantelzorger minder snel in aanmerking voor een nieuwe baan of vervolgopleiding. De arbeidsparticipatie van deze groep komt dus door het beleid van deze staatssecretaris onder grote druk te staan.

Ellemeet: “Deze invulling van de participatiesamenleving gaat ten koste van de emancipatie van vrouwen. Wat mij betreft toont dit des te meer aan dat het kabinet er alles aan moet doen om mantelzorgers goed te ondersteunen. De mooie woorden die we al gehoord hebben, mogen geen loze beloften worden.”