GroenLinks wil parlementair onderzoek Dexia-schandaal

De poging om te bemiddelen tussen de aanbieders van lease-contracten en gedupeerde burgers is mislukt. Met name de Dexia-bank heeft geweigerd de bemiddeling een faire kans te geven, aldus de bemiddelingscommissie. Minister Zalm laat weten dat de gedupeerden nu zelf hun recht maar moeten zoeken. GroenLinks vindt dit onaanvaardbaar.

De Commissie-Oosting (Commissie Geschillen Aandelenlease) geeft haar opdracht terug aan minister Zalm. Honderdduizenden gedupeerden zijn dagelijks in een ongelijke strijd verwikkeld met de aanbiedersvan leaseproducten. Ze worden zwaar onder druk gezet om de (grote) schulden, gevolg van deze leasecontracten, af te betalen. Veel mensen kunnen hier onmogelijk aan voldoen. Bovendien zijn er talrijke aanwijzingen dat destijds bij het verkopen van de leasecontracten misleidende verkooppraktijken zijn gehanteerd. De aanbieders hebben geen invulling gegevens aan de wettelijke zorgplicht. De kans is groot dat pas over een aantal jaren heldere jurisprudentie is ontstaan. Dat is voor de gedupeerden veel te laat.

GroenLinks pleit daarom voor een kort parlementair onderzoek, zoals toen in 1994 de Commissie Ybema het debacle rond Vie d’Or onderzocht. Onderzocht moet worden wat snelle en succesvolle alternatieven zijn voor een eindeloze en kostbare gang naar de rechter. Doel is om zo snel mogelijk een einde te maken aan de verwoestende invloed die het aandelenleaseschandaal heeft op het welzijn van honderdduizenden burgers. Ook moet worden voorkomen dat het justitiële apparaat volledig in beslag wordt genomen door duizenden procedures.

GroenLinks zal er in het komende kamerdebat op aandringen dat minister Zalm spoedadvies vraagt aan de landsadvocaat om te bezien op welke wijze de Staat of het Openbaar Ministerie via juridische procedures een snelle en faire rechtsgang kan bevorderen.

Kees Vendrik