GroenLinks wil campagne mantelzorg

Er moet snel een overheidscampagne komen om mantelzorgers te informeren over hun rechten. Die oproep doet Corinne Ellemeet vandaag in debat met staatssecretaris Van Rijn.

Ellemeet: “Een kwart van alle Nederlanders is mantelzorger. Iedereen kent dus wel iemand die mantelzorg verleent aan een ouder, zus, kind of andere bekende. Maar de meesten hebben geen idee dat ze mantelzorger zijn, en dat ze recht hebben op ondersteuning. Zo kunnen de zorgtaken tijdelijk worden overgenomen, zodat de mantelzorger tot rust kan komen of ook aan het werk kan blijven. Ik wil dat de staatssecretaris snel werk maakt van een overheidscampagne om dit bewustzijn te vergroten.”

Ruim 4 miljoen Nederlanders verlenen mantelzorg. Een op de zes mantelzorgers helpt meer dan 8 uur per week. Door de bezuinigingen in de zorg wordt er steeds meer ondersteuning gevraagd van mensen in de omgeving van een patiënt. Daarom is het cruciaal om mantelzorgers zelf meer te ondersteunen in hun zorgtaken.