GroenLinks: verstrek geen subsidie aan anti-abortuslobby

Voor GroenLinks is het helder: hulp bij ongewenste zwangerschap moet altijd objectief zijn, zodat vrouwen onafhankelijk geïnformeerd worden. Deze week maakte staatssecretaris Blokhuis bekend dat "onafhankelijke keuzehulporganisatie Siriz" subsidie mag blijven ontvangen ondanks dat zij innig verbonden zijn aan anti-abortusorganisatie VBOK. Onbegrijpelijk wat GroenLinks betreft. Daarom eist de partij vandaag dat de banden tussen deze twee organisaties worden doorgeknipt voordat de subsidie wordt verstrekt. 

In het beleidsplan van de VBOK voor 2019 staat dat de twee organisaties er zelfs over denken onder één noemer verder te gaan.

GroenLinks Tweede Kamerlid  Lisa Westerveld:  "Deze subsidie is onbegrijpelijk. Vrouwen moeten kunnen rekenen op onafhankelijke keuzehulp. Zolang deze organisaties verbonden zijn kan je dit niet garanderen."

Siriz biedt keuzehulp aan ongewenst zwangere vrouwen op basis van hun geloofsovertuiging en krijgt naast subsidie van het ministerie van Volksgezondheid ook geld van VBOK. Alle bestuursleden van deze anti-abortusorganisatie zitten ook in de raad van toezicht van Siriz. GroenLinks stelde in oktober al voor om geen subsidie te verstrekken zolang deze organisaties niet van elkaar werden gescheiden.

Westerveld: "Het is een schrikbarend idee dat een organisatie met heldere standpunten tegen abortus gaat fuseren met een keuzehulporganisatie die objectief moet zijn. Daarom vragen wij de staatssecretaris opnieuw om keuzehulp te scheiden van lobby organisaties. Want iedere vrouw heeft recht op onafhankelijk advies."