GroenLinks steunt demonstratie tegen bezuinigingen op universiteiten

Het is ongehoord dat het kabinet wil bezuinigen in het wetenschappelijk onderwijs. De plannen veroorzaken grote onrust en dreigende ontslagen. GroenLinks ondersteunt daarom de demonstratie vandaag in Leiden van studenten, wetenschappers, bestuurders en andere betrokkenen.

Het plan van de Minister van Onderwijs om geld te verschuiven van geesteswetenschappen naar opleidingen in bèta en techniek, stuit op veel weerstand. “Het is goed dat het kabinet extra wil investeren in technische studies en kennis, maar dat mag niet ten koste gaan van sociale studies”, zegt Tweede Kamerlid Niels van den Berge, die vandaag bij de demonstratie aanwezig is.

Onderwijs is meer dan een kostenpost

Nu al is de werkdruk op universiteiten uitzonderlijk hoog, en dat zal alleen maar toenemen. “Door geld te verschuiven van de ene naar de andere studierichting komt er een enorme druk te liggen op universiteiten. Het betekent voor hen harde bezuinigingen, ontslagen, en zet druk op de kwaliteit van het onderwijs”, zegt Tweede Kamerlid Lisa Westerveld vanuit Leiden.

Onderwijs is meer dan een kostenpost. Het is een investering in de toekomst, vindt GroenLinks. Door de verschuiving wordt gesuggereerd dat technische studies belangrijker zouden zijn voor Nederland dan geestes- en sociale  wetenschappen. Onterecht, menen Westerveld en Van den Berge. Juist de samenwerking tussen de verschillende vakgebieden is essentieel, zeggen ze. Van den Berge: "Maatschappelijk nut en wetenschappelijke nieuwsgierigheid zijn even belangrijk."

Gehoor geven aan het geluid van de sector

De minister zegde de universiteiten een “zachte landing” van de budgetverschuiving toe, met extra financiering van 27 miljoen euro. “Maar dat blijkt een sigaar uit eigen doos. Want tegelijk krijgen de universiteiten te maken met een korting van 25 miljoen op de zogenaamde prijsbijstelling, zeg maar de inflatiecorrectie”, aldus Westerveld. Het GroenLinks-voorstel bij de Voorjaarsnota om de korting van 25 miljoen ongedaan te maken, werd door het kabinet weggeschoven. "We hopen dat de minister vandaag wel gehoor geeft aan de geluiden van de mensen uit de sector."