Goede zorg gaat om mensen
Goede zorg gaat om mensen

GroenLinks stemt tegen bezuinigingen zorg en participatie

De Tweede Kamerfractie van GroenLinks zal vandaag voor het eerst in de geschiedenis van onze partij tegen de begroting van het gemeentefonds stemmen. Vanaf 1 januari worden de gemeenten verantwoordelijk voor uitvoering van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Participatiewet en Jeugdwet. Deze decentralisaties gaan echter gepaard met grote bezuinigingen op zorg en participatie. Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet noemt dat "onverantwoord."

 

Ellemeet: “Niet eerder kregen gemeenten in korte tijd zoveel verantwoordelijkheden van het Rijk overgedragen met zulke enorme bezuinigingen. De decentralisaties gaan over hele fundamentele zaken; gezondheid, zorg en  deelnemen aan de samenleving. Door bij de invoering van deze wetten zo veel te bezuinigen brengt het kabinet de zorg voor kwetsbare mensen willens en wetens in gevaar. Dat is onverantwoord.”

Gemeenten krijgen voor de wetten die zij vanaf 1 januari gaan uitvoeren via het gemeentefonds beschikking over het geld dat het Rijk voorgaande jaren hieraan uitgaf. Maar op het budget dat beschikbaar is voor deze taken op het gebied van zorg en participatie wordt volgend jaar zo'n 600 miljoen bezuinigd.

De laatste keer dat een partij in de Tweede Kamer tegen het gemeentefonds stemde was in 1996, toen stemde de SP tegen.