GroenLinks presenteert lege agenda Peijs

Wijnand Duyvendak biedt minister Peijs vandaag haar 'lege agenda' aan bij het debat over mobiliteit. Volgens Duyvendak bestaat haar brief daar over uit drie lege A4-tjes. Dat is kenmerkend voor de leegte van het beleid van minister Peijs. Zij lijkt vooral druk te zijn met werkbezoeken, toespraken en borrels; met name bij de transportsector.

Ruim een jaar na het aantreden van minister Peijs is er nog bijzonder weinig uit het ministerie gekomen. Vele problemen op het gebied van leefbaarheid en mobiliteit blijven liggen. Het uitblijven van zelfs maar een eerste stap naar een nieuwe nota mobiliteit is illustratief. In deze nota moet eindelijk worden vastgelegd welke kant het mobiliteitsbeleid op gaat. Wat zijn de doelstellingen, hoe worden die gehaald, welke middelen worden hiervoor ingezet? Op de vraag waar zij wel haar tijd aan besteedt, gaf de minister aan dat haar agenda overvol zit en dat zij vooral teveel in de Kamer moet zijn. Duyvendak heeft daarom op een rij gezet waar de minister haar tijd wel aan besteedt. Hij komt tot een lange waslijst van reisjes, openingen, borrels en toespraken; met name bij de gevestigde orde binnen sector  goederenvervoer. Leuke dingen, goed om af en toe te doen. Maar volgens GroenLinks is zij daar in doorgeschoten nu blijkt dat het beleid daar de dupe van wordt. Bovendien zijn de werkbezoeken wel erg eenzijdig van aard, en komen bijvoorbeeld de reizigers er bekaaid vanaf.

De notitie 'de lege agenda van Peijs' is te vinden op: http://www.groenlinks.nl/2ekamer/notities/Notitie.2004-06-30.1908/publication/download_file

  Wijnand Duyvendak