EU budget for the future

Europese meerjarenbegroting gaat goede richting op, maar mist echte ambitie

Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie presenteerde woensdag zijn voorstel voor de Europese meerjarenbegroting vanaf 2020. GroenLinks is positief over de richting, maar vindt de Europese Commissie te voorzichtig in haar ambities om de Europese Unie echt te moderniseren.

GroenLinks steunt het voorstel van de Europese Commissie voor nieuwe financieringsbronnen, los van de bijdragen van EU-landen: inkomsten uit een Europese vennootschapsbelasting, uit het emissiehandelssysteem en een belasting op plastic. 

“Het is een goed en gedurfd voorstel om vanuit de EU tarieven voor bedrijven en vervuilers vast te stellen”, reageert Tweede Kamerlid Bram van Ojik. “Daarmee maken we het voor EU-landen moeilijker om elkaar op belastingen te concurreren en een race to the bottom te voeren. Met deze directe inkomsten voor de EU komt er minder jaarlijkse koehandel over de hoogte van afdrachten. Dat proces staat immers een modernisering van de EU-begroting in de weg.”

Beperkte voortgang

De voorgestelde besteding van het budget lijkt in de goede richting te gaan, maar de voortgang is te beperkt, vindt Europarlementariër Bas Eickhout. Het cohesiefonds, bedoeld voor regio’s, gaat naar 29,2 procent van de totale EU-begroting, dat is een daling van 4,9 procentpunt ten opzichte van de huidige begroting. Landbouwsubsidies gaan naar 22,3 procent van de begroting, een daling van 6,1 procentpunt.

“Een verschuiving van de oude structuur- en landbouwfondsen naar toekomstgericht beleid, waaronder klimaat en innovatie, is de juiste keuze, maar GroenLinks wil een veel radicalere modernisering”, stelt Eickhout. “Landbouwsubsidies moeten vooral gaan naar kleinschalige en duurzame landbouw en structuurfondsen vooral naar de armste regio’s.”

De wetgevende voorstellen voor de structuur- en landbouwfondsen komen aan het einde van de maand naar buiten. GroenLinks wil de landbouwsubsidies begrenzen op vijftigduizend euro per ontvanger per jaar.  

Onderhandelen op inhoud

“Dit voorstel biedt een redelijk startpunt voor een begroting die beter is toegerust op de eenentwintigste eeuw, maar alleen als de lidstaten zich inzetten voor een betere besteding van het EU-budget bijvoorbeeld om klimaatverandering te beteugelen en fundamenteel onderzoek naar bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie te bevorderen”, aldus Van Ojik. “Ik daag het kabinet uit om te gaan onderhandelen op de inhoud en niet alleen de omvang van de begroting centraal te zetten.” 

Achtergrond

Hoe financieren we de Europese Unie en waaraan moet het geld worden besteed? Die vragen staan centraal bij het besluit over de nieuwe meerjarenbegroting. Als het aan GroenLinks ligt, dan gaat de Europese begroting flink op de schop om Europa eerlijker en duurzamer te maken. Dit zijn onze tien belangrijkste punten om de Europese meerjarenbegroting eerlijker en duurzamer te maken