Plasticflesjes in water

Europese deal om het dumpen van scheepsafval tegen te gaan

De nieuwe wetgeving over scheepsafval is een feit. Tijdens een laatste stemming bekrachtigde het Europees Parlement vandaag de voorstellen. Europarlementariër Bas Eickhout was betrokken bij de totstandkoming: “Deze wetgeving zorgt ervoor dat schepen geen financiële prikkeling meer hebben om afval in zee te dumpen. Een fantastische stap in de strijd tegen de plastic soep in onze zeeën.”

Een derde van al het afval dat in zee dobbert, is direct afkomstig van schepen. Het overgrote deel van dit afval bestaat uit plastic. “Dat grote aandeel is eenvoudig te verklaren”, aldus Eickhout. “Als schepen in een haven hun afval willen afgeven, dan moeten ze daarvoor betalen. Helaas kiezen schippers er daarom nogal eens voor om hun afval gewoon onderweg op zee over boord te gooien. Waarom betalen als je er gratis en ongezien vanaf kan komen?”

De nieuwe wetgeving waar nu overeenstemming over is gevonden maakt aan die perverse prikkel een einde. Alle schepen gaan een vast bedrag betalen (afhankelijk van het type schip) zodra ze in een Europese haven komen. De haven mag zelf bepalen hoe hoog dat bedrag is. In ruil voor dat vaste bedrag mag een schip echter al het afval afgeven. Op die manier is er geen economisch voordeel meer te behalen door afval overboord te kieperen.

Havenlobby

Eickhout: "Het was een flink gevecht. De havens, inclusief Rotterdam, lobbyden hard om deze regel te voorkomen, ze willen bemoeienis van bovenaf vermijden. Gelukkig heeft het gezonde verstand gewonnen. Door deze kwestie Europees aan te pakken en alle havens te dwingen dezelfde maatregelen te nemen, voorkomen we oneerlijke concurrentie tussen havens, en doen we tegelijkertijd iets heel goeds voor het milieu.”

Om er voor te zorgen dat schepen een prikkel krijgen om zo min mogelijk afval te creëren, worden er nieuwe Europese criteria voor 'groene schepen' opgesteld. Schepen die aan deze eisen voldoen krijgen korting op het vaste bedrag dat ze moeten betalen. Eickhout: “Zo zorgen we ervoor dat de schepen steeds schoner worden. Al met al durf ik zonder twijfel te stellen dat deze wetgeving een game-changer wordt.”