Nieuws gefilterd op Europa

Werk maken van Europees gehandicaptenbeleid

2003 is uitgeroepen tot het ‘Europees jaar van mensen met een handicap’. Eind dit jaar dient een Europese richtlijn, die gelijke behandeling van gehandicapten op de werkplek moet garanderen, geïmplementeerd te zijn. Een lichtpuntje voor (sommige) gehandicapten in Nederland, die door de voorgenomen bezuinigingen zwaar getroffen worden. Maar de Europese Unie kan en moet nog meer doen om de drempels voor volwaardige maatschappelijke participatie van gehandicapten te slechten.

Lees verder

Europese Unie moet misdaadbestrijding normeren

De Europese samenwerking op het gebied van strafrecht zet de rechten van burgers onder druk. De Europese Conventie, die de laatste hand legt aan het ontwerp van een Europese Grondwet, heeft dat impliciet erkend, door expliciet in de toekomstige Grondwet op te nemen dat de EU bevoegd is om minimumvoorschriften op te stellen voor de rechten van verdachten. Nederland stemt hiermee in, maar tegelijk verzet minister Donner van Justitie zich tegen voorstellen van de Europese Commissie om al op korte termijn dergelijke voorschriften vast te leggen. Een weinig consequente opstelling, op basis van een verkeerde argumentatie.

Lees verder

Europa moet steun aan voetbalclubs indammen

Veel Nederlandse voetbalclubs verkeren in financiële nood en kloppen bij gemeenten aan voor steun. Gemeentebestuurders zwichten onder druk van fans. Maar overheidssteun aan profclubs leidt tot oneerlijke concurrentie. De Europese Commissie is opgericht om van de markt een eerlijk speelveld te maken. Ook voor voetbalclubs. Brussel mag daarom niet langer talmen met het afkondigen van regels die paal en perk stellen aan voetbalsubsidies. Ook Den Haag moet actie ondernemen om te voorkomen dat de gemeentekas wordt geplunderd.

Lees verder

Betalen wachtdienst is prijs voor veiligheid

Aanwezigheidsdiensten tellen mee als werktijd, zo bevestigde het Europees Hof van Justitie op 9 september. De reacties op deze uitspraak gingen voornamelijk in op de financiële gevolgen van het doorbetalen van slaapdiensten. Maar de Europese arbeidstijdenrichtlijn, waarop het Hof zijn uitspraak baseerde, draait niet om geld. Het doel van de richtlijn is allereerst de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van werknemers. En veiligheid krijgen we niet op een koopje.

Lees verder

Europa is moe van Bolkesteins liberaliseringdrift

De blinde liberaliseringsdrift van Bolkestein heeft de legitimiteit van de Europese Unie geen goed gedaan. Van de euroscepsis die zij zelf heeft gezaaid, maakt de VVD nu handig gebruik met haar ‘geld terug’-campagne. De uitdagingen van de politieke unie laat de VVD links liggen.

Lees verder

Software-octrooien bedreigen MKB

Eind september stemt het Europees Parlement over een voorstel om octrooien op software toe te staan. Aanname van dat wetsvoorstel heeft grote nadelige gevolgen voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). Kleine, innovatieve softwarebedrijven voelen zich terecht bedreigd, de sector is in rep en roer. GroenLinks is tegen octrooien op software. Het leidt tot meer macht voor monopolisten en patentjuristen.

Lees verder