Eerste Kamer buigt zich over wijziging donorsysteem

Op 30 januari behandelt de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel om de donorwet aan te passen zodat er meer orgaandonoren komen. GroenLinks vindt het belangrijk dat het aantal donoren toeneemt. Veel te veel mensen moeten nu lang wachten om voor een donatie in aanmerking te komen, nog erger is het wanneer het tekort aan donaties fataal wordt.

Uitgebreide voorlichtingscampagnes hebben tot nu toe te weinig extra donorregistraties opgeleverd. Daarom is het volgens de meerderheid van de fractie van GroenLinks gerechtvaardigd dat nu het registratiesysteem wordt omgekeerd, zoals de initiatiefwet voorstelt: mensen die bezwaar maken tegen de donatie van hun organen wordt gevraagd om dit actief te registreren. Het is dan wel belangrijk dat iedereen meerdere malen actief worden geïnformeerd. De regering zal fors moeten investeren in begrijpelijke en toegankelijke informatie, ook over de mogelijkheid om op elk moment alsnog bezwaar aan te tekenen. Vanzelfsprekend moet de wilsbekwaamheid worden gecontroleerd en moeten artsen serieus luisteren naar de nabestaanden als zij betwijfelen dat de donatie wel in overeenstemming is met de wil van de overledene.

De GroenLinks fractie is ervan overtuigd dat deze wijziging van de donorwet kan leiden tot een grotere beschikbaarheid van donororganen. Drie van de senatoren vinden de inperking van de lichamelijke integriteit in dit geval geoorloofd vanwege het grote maatschappelijke belang van het wetsvoorstel als aan de bovengenoemde waarborgen wordt voldaan. Een van de fractieleden vindt die inperking van de lichamelijke integriteit niet geoorloofd.