Bevolking wil kabinetsvoorstel prepensioen tegenhouden via referendum

Uit onderzoek van GroenLinks blijkt dat de bevolking de kabinetsvoorstellen over het prepensioen massaal afwijst, net als de leden van FNV en CNV. De bevolking vindt tevens dat daar een nationaal referendum over moet komen. GroenLinks wil dat samen met andere politieke partijen en maatschappelijke organisaties organiseren.

Het kabinet wil in één keer een einde maken aan de fiscale ondersteuning voor werknemers die voor hun 65e willen stoppen met werken (prepensioen). 83% van de bevolking is het daar niet mee eens, slechts 10% van de bevolking steunt dat voorstel wel. Dat percentage is vrijwel identiek aan het percentage VVD-stemmers bij de Europese verkiezingen. Daarmee is duidelijk dat dit voorstel slechts zeer geringe steun geniet onder de bevolking. Het kabinet zou daarom terug moeten komen op haar regenteske houding en de zorgen en kritiek van vele gewone werknemers serieus moeten nemen.

 Een grote meerderheid van de bevolking wil het kabinet daar zo nodig toe dwingen. 75% van de bevolking wil haar mening geven over dit voorstel: zij vinden dat daar een referendum over moet worden gehouden. GroenLinks deelt die mening: zolang de tijdelijke referendumwet nog bestaat, moet die worden benut. Dit onderwerp leent zich daar uitstekend voor, omdat het ingrijpende gevolgen heeft en iedereen aan gaat. GroenLinks zal andere politieke partijen en maatschappelijke organisaties uitnodigen om gezamenlijk te verkennen of een referendum kan worden gestart.

 Het onderzoek is uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau ‘PanelWizard’. De uitslag is gebaseerd op een representatieve steekproef van 510 respondenten. De uitslag is onder dit bericht weer gegeven en is in zijn geheel na te lezen op www.panelwizard.com

Opvallend is dat er nauwelijks verschil bestaat tussen de mening van jonge en van oudere respondenten. Jongeren wijzen de kabinetsplannen vrijwel even sterk af. Van de mensen tussen de 20 en 29 jaar is 83% tegen de plannen en wil 74% een referendum. Dat weerspreekt de claim van het kabinet dat de plannen goed zijn voor- en aansluiten bij de wensen van jongeren. Overigens is die claim tevens weersproken door de CNV-jongeren, die in een brief aan de Kamer stellen dat ze zich door Balkenende misbruikt voelen. Vrouwen zijn overigens (nog) kritischer dan mannen.

 Kees Vendrik zal het voorstel voor een nationaal referendum, evenals de uitkomsten van het onderzoek, vanavond inbrengen bij de behandeling van de Voorjaarsnota.

Femke HalsemaKees Vendrik

Klik hier voor de resultaten (pdf)