Corinne Ellemeet
Corinne Ellemeet

‘Blokhuis gaat niet ver genoeg: banden Siriz en anti-abortusclub moeten worden doorgeknipt’

GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet en PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen zijn teleurgesteld dat staatssecretaris Blokhuis op twee gedachten blijft hinken als het gaat om de invloed van anti-abortusorganisatie Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK) op keuzehulporganisatie Siriz. Ze vinden het stopzetten van directe financiering van VBOK aan de keuzehulpgesprekken onvoldoende. ‘Blokhuis wil alert zijn op belangenverstrengeling tussen de twee', aldus Ellemeet. 'GroenLinks eist dat de banden tussen VBOK en Siriz worden doorgeknipt.’

 
Siriz biedt keuzehulp aan ongewenst zwangere vrouwen op basis van hun geloofsovertuiging en krijgt naast subsidie van het ministerie van Volksgezondheid ook geld van VBOK. Bestuursleden van deze anti-abortusorganisatie zitten in de raad van toezicht. Blokhuis wil niet van een volledige scheiding tussen de twee organisaties weten.
 
Voor GroenLinks en PvdA is dat onvoldoende. Ellemeet: ‘Als VBOK Siriz deels financiert en bestuurt is de invloed van die organisatie niet weg. En dat is echt een voorwaarde om dit werk onafhankelijk te kunnen doen: ongewenst zwangere vrouwen verdienen steun van een organisatie die niet wordt beïnvloed door een anti-abortusorganisatie. Helemaal als ze een gedeelde pr-afdeling hebben. Van zo’n club kun je niet verwachten dat ze alle opties zonder sturing voorleggen aan de vrouwen die ze zeggen te helpen.’
 
PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen voegt daar aan toe: ‘Ongewenst zwangere vrouwen moeten er zeker van kunnen zijn dat ze betrouwbare en niet-sturende hulp krijgen vanuit de overheid. Een organisatie die verbonden blijft aan een anti abortus-club die als doelstelling heeft het ongeboren leven te beschermen komt dus wat ons betreft niet in aanmerking voor subsidie van de overheid.’
 
Onderzoek van het Humanistisch Verbond en reportages van 1Vandaag en De Groene Amsterdammer lieten zien dat de invloed van de anti-abortusorganisatie op Siriz niet mag worden onderschat: in gesprekken met ongewenst zwangere vrouwen werd gestuurd op het behoud van het ongeboren kind en er werd medisch onjuiste informatie verstrekt. Zo werd ten onrechte door medewerkers van Siriz gesuggereerd dat een nieuwe zwangerschap na abortus moeilijker zou zijn.
 
Blokhuis komt GroenLinks en de PvdA wel tegemoet met de toezegging dat er een onafhankelijk meldpunt komt voor vrouwen die hulp zoeken bij een ongewenste zwangerschap. Dat meldpunt is 24 uur per dag bereikbaar en kan doorverwijzen naar organisaties die keuzehulp bieden.