Suzanne Kröger

Tweede Kamerlid

Knokken voor Nederland als groene koploper

Van Amsterdam Noord, via Jakarta, naar het Binnenhof

Suzanne Kröger (40) uit Amsterdam, moeder van drie kinderen, reisde met haar gezin de wereld rond om te werken aan duurzaamheid. De afgelopen tien jaar werkte ze namens Greenpeace aan het verduurzamen van internationale handel en de bescherming van biodiversiteit en het klimaat. Ze woonde jarenlang in Indonesië, waar ze hard geconfronteerd werd met de impact van de niet-duurzame wereldeconomie op mensen en natuur . De ontbossing, vervuiling en mensenrechtenschendingen maakten haar extra strijdlustig. Bij terugkomst in Nederland trof ze een land dat hoognodig duurzame ambities en inspiratie kon gebruiken, en besloot om hier in actie te komen. Omdat het anders moet, omdat het anders kan.

Hier sta ik voor

Nederland moet van hekkensluiter weer koploper worden op het gebied van duurzaamheid. Daar wil Suzanne zich in de Tweede Kamer voor inzetten. De komende jaren zijn cruciaal om klimaatverandering tegen te gaan, en er voor te zorgen dat kwetsbare gebieden, mensen en natuur –in Nederland en mondiaal- niet de dupe worden. De economie moet groener, energieproductie duurzamer en internationale handel eerlijker. Overal in ons land wordt al hard gewerkt aan innovatie door groene doeners. Hierbij is de overheid nog te vaak een obstakel in plaats van een partner, en krijgen vervuilende bedrijven nog steeds ruim baan. Suzanne wil die obstakels aanpakken. Zij wil de politiek verbinden aan pionierende bedrijven en burgers die nu al aan het Nederland van de toekomst werken.

Wetenswaardigheden

Lokaal is Suzanne actief in Amsterdam-Noord: haar eigen wijk vol verandering. Ze werkt in haar buurt met ondernemers en actieve bewoners aan sociale initiatieven. Ze helpt onverwachte partners om samen te werken aan een gemeenschappelijk ideaal. Als ze vrij is, is ze het liefst buiten: met haar gezin fietsen door ’t Twiske, of de bossen in. Ultieme ontspanning: taarten bakken en koken voor vrienden.