Marijke Vos
Marijke Vos

Marijke Vos naar Raad van State, Harmen Binnema volgt haar op als Eerste Kamerlid

Vandaag heeft het kabinet besloten om GroenLinks-Eerste Kamerlid Marijke Vos per 1 oktober voor te dragen als lid van de Afdeling Advisering van de Raad van State. De beëdiging door de Koning vindt plaats op dinsdag 25 september, waarna Marijke op 1 oktober haar Kamerlidmaatschap zal neerleggen. Zij wordt in de Senaat opgevolgd door de eerstvolgende op de lijst Harmen Binnema (39).

Marijke is vereerd met haar benoeming bij de Raad van State. "Hoewel ik het werk in de Eerste Kamer ga missen, vind ik het geweldig dat dit op mijn pad is gekomen."

GroenLinks is Marijke erg dankbaar voor haar inzet in de Senaat en de resultaten die zij boekte voor een groener Nederland en Europa. Met name bij de behandeling van de Natuurwet en de Omgevingswet verkreeg zij belangrijke toezeggingen over de uitvoering. Door haar kennis van wetgeving, energie- en milieubeleid en ruimtelijke ordening en haar ervaring met het lokale bestuur, zal Marijke een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de adviezen van de Raad van State.

Haar opvolger Harmen Binnema was tussen 2003 en 2011 Provinciale Statenlid in Noord-Holland namens GroenLinks. Hij had hier de portefeuilles ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer en financiën. De laatste vier jaar was hij daar fractievoorzitter. Harmen is politicoloog en universitair docent bij de Universiteit Utrecht, waar democratische vernieuwing, regionaal bestuur en burgerparticipatie tot zijn onderzoekterreinen behoren.

Harmen: "Het is een voorrecht en een plezier om lid te mogen worden van de Eerste Kamer. Ik kijk met bewondering naar alles wat Marijke voor GroenLinks heeft gedaan en nog doet. Het komende halfjaar hoop ik mijn bijdrage aan een stevige positie van GroenLinks in de Senaat te leveren."