Partijbrede discussie

Zeggenschap - hoe doe je dat? Werken aan nieuwe democratie.

In het voorjaar van 2016 voerde GroenLinks een partijbrede discussie over nieuwe democratie en zeggenschap. Hoe kunnen mensen meebeslissen en meedoen? Wat is de rol van lokale initiatieven (energiecoöperaties, wijktuinen, zorg)? Wat zegt dat over de rol van de politiek? En wat betekent dat voor de opvattingen van GroenLinks over democratie?

>> Lees hier de slotpublicatie.

Bijdragen en uitkomsten

 • Harmen Binnema, de inhoudelijke trekker van dit project, schreef een startdocument met de focus van de discussie en de dilemma's die daarin een rol spelen.
 • Belangstellenden konden bijdragen aan de discussie via tien bijeenkomsten in het land (april - juni 2017) en online (lees de online bijdragen).

Het bovenstaande is de basis voor een slotpublicatie (t.z.t. hier te vinden). Daarnaast zijn de uitkomsten van de discussies meegegeven aan de programmacommissie die deze mee heeft genomen voor het programma voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 en het basisprogramma voor de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

Contact

Stel je vraag via discussie@groenlinks.nl.

Meer lezen

 • Harmen Binnema over zijn boek G1000 - Ervaring met burgertoppen
 • Lessen in directe democratie - Andreas Gross
  Wie het gedachtegoed van de directe democratie aan rechts overlaat, laat de vrijheid verkommeren tot een privilege van een kleine bevoorrechte groep en laat de meerderheid van de burgers rechts liggen. Bouwstenen voor een theorie van de directe democratie.
 • Veertig jaar democratisering - Noortje Thijssen
  Al bij ontstaan van de democratiseringsbeweging in de jaren zestig was er zowel sympathie voor de ideeën als scepsis over het slagen ervan. Veertig jaar later is er in dit opzicht weinig veranderd. Wel zijn de idealen intussen in andere handen gekomen. Een terugblik.
 • Geef ruimte aan collectieve actie - Interview met Tine de Moor
  Erica Meijers en Aetzel Griffioen
  Eeuwenlang bestond er een relatief evenwicht in de samenleving tussen het economische en sociale, dankzij allerlei gemeenschappelijke instituties en hun slimme regels. Vandaag de dag zijn we veel daarvan vergeten. Er is slechts keuze tussen markt en staat. Maar lokale, overzichtelijke vormen van gemeenschappelijke acties beschermen ons beter tegen de excessen van beide. Een pleidooi voor institutionele diversiteit.
 • Wetenschappelijk bureau De Helling
  Onder de zoekterm democratisering zijn op de website veel artikelen te vinden

Over de partijbrede discussies

In 2014 is GroenLinks gestart met partijbrede discussies om de interne partijdemocratie van GroenLinks en de participatie van leden in het groenlinkse gedachtegoed te versterken (Leden en kiezers betrekken - notitie partijbestuur GroenLinks, 16 mei 2014). Lees meer over eerdere partijbrede discussies.

Geen lid?

Ben je geen lid en wel geïnteresseerd? Dan ben je van harte uitgenodigd om mee te doen met deze discussies! Je blijft op de hoogte als je je abonneert op de GroenLinks Nieuwsbrief. Of word je meteen lid?