'Circulair met fosfaat' - Symposium over fosfaatrecycling

Fosfaat is een eindige grondstof die onmisbaar is voor onze voedselvoorziening. Hoe kunnen gemeenten en waterschappen een bijdrage leveren aan het sluiten van de fosfaatkringloop?

Aankondiging Symposium

Met dit symposium willen Bureau de Helling en Milieunetwerk GroenLinks ideeën aanreiken voor de lokale verkiezingsprogramma's voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Gemeenteraadsleden en leden van waterschapsbesturen krijgen handvatten voor politieke actie. Andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Meer informatie over het symposium 'Circulair met fosfaat' en alle sprekers vindt u hier op de website van Bureau de Helling. Daar vindt u tevens het aanmeldformulier. 

Locatie

De Observant
Stadhuisplein 7
3811 LM Amersfoort
Nederland